Tilbyder

Gloppen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal fremme et aktivt og allsidig kulturliv

Det kan søkes til

  • drift av lag/organisasjoner
  • arrangement
  • tiltak

Verdt å merke seg

  • må være tiltak/arrangement som gagner fellesskapet
  • fokus på inkludering

Se tidligere tildelinger