Tilbyder

Rogaland fylkeskommune

Gå til søknaden

Les mer om ordningen

De fylkeskommunale kultur- og idrettsstipendene er arbeidsstipend, som skal bidra til at idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i Rogaland skal kunne videreutvikle seg innenfor sine områder.

Det kan søkes til

  • stipend

Verdt å merke seg

  • for kunstfeltet deles det ut fjorten stipend på 100.000 kroner i året
  • det legges særlig vekt på søkerens utviklingspotensial
  • ordningen skal ikke finansiere ordinær utdanning og heller ikke gå til delfinansiering av konkrete prosjekter (som eksempelvis en plateutgivelse). Det finnes egne ordninger for dette i Rogaland fylkeskommune