Tilbyder

Norsk musikkråd

Gå til søknaden

Mer info

Støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak.

Det kan søkes til

  • kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs, samt eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), og særskilte kostnader til leie av kurslokaler 
  • arrangørfaglige kurs og opplæring i booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr 
  • utvikling av materiell, som kan gi generell kompetanseheving i sjangermiljøene 
  • danseprosjekter med integrert levende musikk 
  • prosjekter for barn og unge 

Verdt å merke seg

  • det gis ikke støtte til drift eller tiltak med et kommersielt formål eller kommersielle tiltak/aktører
  • det gis heller ikke støtte til nye komposisjoner og arrangementer,  mindre enkeltstående band,  produksjoner (konserter, turneer, utgivelser m.m.), konserter og turneer , teater- og revyprosjekter , rene danseprosjekter  eller kostnader til drift