← Alle tilskuddsordninger

Internasjonalt bærekraftsprogram for musikk- og scenekunstaktører

Tilbyder

Kulturrådet

Søk om deltagelse i program for utvikling av bærekraftige og nyskapende tilnærminger til turnévirksomhet, internasjonalt samarbeid og co-produksjon. Deltakere fra England, Danmark og Norge.

Det kan søkes til

  • program for kompetanseheving og erfaringsdeling (februar - mai 2024). Deltagelse i digitale sesjoner. (Fase 1)
  • tilgang til prosjektmidler for samarbeidsprosjekter innad i deltakergruppa (Fase 2)

Verdt å merke seg

  • det forventes at deltagerne følger hele programmet (se datoer)
  • tilskuddsnivå på inntil 30.000 Euro
  • prosjektet skal gjennomføres i perioden september 2024 til september 2025
  • ordningen retter seg mot små og mellomstore profesjonelle aktører
  • bygger på Julie's Bicycle accelerator program
  • les mer her: Artikkel på Kulturdirektoratets side