Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Utprøving av nye idéer, utvikling av nye konsepter, eller samarbeid på tvers av fagfelt eller næringer som skaper synergier.

Det kan søkes til

  • prosjektkostnader inkludert honorar/lønn
  • oppstart av prosjekter
  • kobling mellom kultur og andre næringer

Verdt å merke seg

  • løpende frist, omtrent tolv ukers behandlingstid
  • det gis ikke tilskudd til normal drift
  • det gis ikke tilskudd til samme prosjekt fra flere av Oslo kommunes tilskuddsordninger, samme år