Tilbyder

Trondheim kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskuddsordningen skal stimulere til konserttilbud innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde klubber og scener i hele Trondheim by som gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig.

Det kan søkes til

  • gjennomføring av konserter
  • tilskudd til honorarer
  • utgifter til reise, kost og losji til band
  • teknikk
  • markedsføring

Verdt å merke seg

  • det er en forutsetning at driften er profesjonell
  • enkeltkonserter eller konsertserier som arrangeres i lokaler som ikke har hovedvirksomheten knyttet til konsertvirksomhet prioriteres ikke
  • scener som mottar driftsstøtte fra kommune, stat eller fylke kan ikke søke om støtte fra denne ordningen

Lurer du på noe?