Tilbyder

Norsk musikkråd

Gå til søknaden

Mer info

Hos Norsk musikkråd består Frifond av tre ordninger: Frifond organisasjon, Frifond musikk og Frifond kompetanse og aktivitet.

Det kan søkes til

  • aktiviteter for barn og unge under 26 år (organisasjon)
  • lage eller fremføre musikk (musikk)
  • arrangere konserter eller festivaler (musikk)
  • leie av studio og utstyr (musikk)
  • kompetansehevende tiltak (kompetanse og aktivitet)

Verdt å vite

  • Ulike søknadsfrister for de tre ordningene
  • minst 1/3 av band eller gruppes medlemmer må være under 26 år
  • man kan kun motta tilskudd fra Frifond én gang i året (uansett om det er gjennom BandOrg, AKKS, NKA eller direkte)