Tilbyder

Norske Kulturarrangører

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter!

Det kan søkes til

  • enkeltkonsert
  • konsertserie
  • festival
  • andre ungdomsprosjekter

Verdt å merke seg

  • du må være medlem av Norske kulturarrangører for å søke tilskudd
  • kun frivillige organisasjoner kan søke
  • du kan ikke motta frifondmidler fra flere steder til samme aktivitet
  • 1/3 av medlemmene eller deltakerne må være under 26 år
  • husk at prosjekt må gjennomføres etter søknadsfristen
  • satsene er minimum 5.000 kroner per søknadsrunde i grunnstøtte eller inntil 35.000 kroner i støtte i prosjektstøtte. Maks tildelingsbeløp per år/søker er kr. 50.000. NB! Man søker enten grunnstøtte eller prosjektstøtte.