Tilbyder

Etne kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til å fremme kultur, idrett og frivillighet

Det kan søkes til

  • prosjekt
  • tiltak og aktiviteter av engangskarakter
  • investering i varige driftsmidler

Verdt å merke seg

  • for lag, organisasjoner, kommunale tiltak innen Etnebygda, Stordalen og Kyrping/Sævareid