Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå.

Det kan søkes til

  • festivaler som presenterer kunst– og kulturuttrykk for publikum innen en eller flere kunstarter
  • festivaler som har et program som inneholder lokale/regionale produksjoner/aktører
  • festivaler som gjør kunst- og kulturopplevelser tilgjengelige for flest mulig
  • festivaler som formidler kunst og kultur til barn og unge
  • festivaler som fremmer mangfold og inkludering i sitt arbeid

Verdt å merke seg

  • festivalen må ha minst to dagers varighet
  • festivalen må ha et regionalt nedslagsfelt
  • festivalen må motta støtte fra sin vertskommune
  • det kan søkes om ettårig eller treårig tilskudd