← Alle tilskuddsordninger

Festivaltilskudd Troms og Finnmark

Tilskuddsordningen har som formål å fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå.

Det kan søkes til:

  • festivaler som presenterer kunst– og kulturuttrykk for publikum innen en eller flere kunstarter
  • festivaler som har et program som inneholder lokale/regionale produksjoner/aktører
  • festivaler som gjør kunst- og kulturopplevelser tilgjengelige for flest mulig
  • festivaler som formidler kunst og kultur til barn og unge
  • festivaler som fremmer mangfold og inkludering i sitt arbeid

Verdt å merke seg:

  • festivalen må ha minst 2 dagers varighet
  • festivalen må ha et regionalt nedslagsfelt
  • festivalen må motta støtte fra sin vertskommune
  • det kan søkes om ettårig eller treårig tilskudd