Tilbyder

Asker kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal stimulere til kvalitet og bredde på festivaler i Asker kommune og bidra til at det skapes fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.

Det kan søkes til

  • festivaler tilgjengelig for et bredt publikum
  • festivaler som består av flere arrangementer og strekker seg over minst to dager
  • festivaler som skal arrangeres regelmessig, minst årlig eller hvert annet år

Verdt å merke seg

  • festivaler registrert med festival som virkeområde, og/eller lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan få tilskudd
  • årlig søknadsfrist der du søker for påfølgende år
  • du må kunne si noe om hvordan arealet er tilpasset personer med funksjonsnedsettelser
  • bekrefte at dere aksepterer ledsagerbevis