Tilbyder

Telemark fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes om

  • For festivaler med høyt kunstnerisk nivå
  • Programinnhold som bidrar til kunstnerisk mangfold i regionen

Verdt å merke seg

  • Nyetablering 1-3 år
  • Videreutvikling 2 år