Tilbyder

Gloppen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal fremme et aktivt og allsidig kulturliv

Det kan søkes til

  • festival

Verdt å merke seg

  • fokus på utvikling av kulturliv og bredde i kulturtilbud

Se tidligere tildelinger