Tilbyder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskudd til festivaler i Vestfold og Telemark.

Det kan søkes til

  • festivaler med høyt kunstnerisk nivå
  • programinnhold som bidrar til kunstnerisk mangfold i regionen
  • nyetablering (én til tre år)
  • videreutvikling (to år)
  • eventuelt videre tilskudd i tråd med forventinger på Kulturrådets festivalstøtteordning

Verdt å merke seg

  • ordningen lyses ut én gang i året