Tilbyder

Haugaland Kraft

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

  • festival
  • store arrangement
  • kulturaktiviteter
  • foreninger / lag

Verdt å merke seg

  • for kultur- og idrettslivet på Haugalandet, i Sunnhordland, Ryfylke og deler av Hardanger