Tilbyder

Agder Fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Etableringsstipendet tildeles en kunstner som etablerer virksomhet i Agder.

Det kan søkes til

  • Fylkeskommunen deler ut ett etableringsstipend på kr 50 000 hvert år.

  • Profesjonelle og nyutdannede kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på etableringsstipend.

Verdt å merke seg

  • Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
  • Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader