Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Info om ordningen

For at yngre (22 til 35 år) kunstnere og kulturarbeidere skal kunne etablere seg i Oslo.

Det kan søkes om

  • alle slags etableringskostnader og investeringer
  • stipend for kunstnerskap og prosjekter som har relevans for Oslos befolkning
  • Kunstnergrupper med eget organisasjonsnummer kan søke

Verdt å merke seg

  • du kan ikke motta støtte fra statens lånekasse det året du søker om
  • kunstnergrupper med eget organisasjonsnummer kan søke
  • søker må være bosatt i Oslo (senest 31. desember året før innsendt søknad)
  • søknadssum: 10.000 - 150.000 kroner