← Alle tilskuddsordninger

Etablererstipend for profesjonelle kunstnere

Tilbyder

Trondheim kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Stipendet skal bidra til å styrke rekruttering til profesjonell skapende og utøvende virksomhet innen kunst og kultur.

Det kan søkes til

  • støtte til etableringsfasen for profesjonelle kunstnere

Verdt å merke seg

  • profesjonell betyr i denne sammenhengen aktører med relevant kunstfaglig utdanning (eksempelvis innen musikk)
  • for søkere som ønsker å etablere sin virksomhet i Trondheim
  • det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret med adresse i Trondheim
  • søkere må være registrert i Brønnøysundregistrene

Lurer du på noe?