Tilbyder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Driftstilskot til historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement, ofte kalla festivalstøtte, er delt mellom toårig og fireårige tildelingar.

Det kan søkes til

  • festivalar
  • arrangement på områda kulturarv, musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstartar

Verdt å merke seg

  • historiske spel, festivalar og kulturarrangement i Møre og Romsdal, som blir arrangert årleg, som varer minst tre dager eller som kan dokumentere arrangement gjennom heile året, kan søke
  • festivalar og arrangement på områda kulturarv, musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstartar og film, samt idrett og fysisk aktivitet, kan søke
  • fylkeskommunen kan ikkje gi støtte til politisk verksemnd, humanitær verksemnd eller organisasjoner som fremmer eigne medlemmer sine interesser

Lurer du på noe?