Tilbyder

Oslo kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Info om ordningen

Oslo kommunes diversestipend.

Det kan søkes til

  • materiale
  • reise
  • prosjekter

Verdt å merke seg

  • søker må være bosatt i Oslo (senest 31. desember året før innsendt søknad)
  • enkeltpersoner kan søke, i samarbeidsprosjekter må hver enkelt deltaker søke separat
  • kunstnergrupper med eget organisasjonsnummer kan søke
  • det kan kun søkes på én av Oslo kommunes stipendordninger i året
  • søknadssum: 20.000 - 100.000 kroner