Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Info om ordningen

Tilskudd til å produsere kulturopplevelser for seniorer i Oslo.

Det kan søkes til

  • honorar og produksjonskostnader for turné
  • prosjekter rettet mot fremmedkulturelle seniorer prioriteres særlig

Verdt å merke seg

  • du er som tilskuddsmottaker selv ansvarlig for å administrere egen turné
  • tiltak som får tilskudd vil bli presentert i i en katalog som distribueres til relevante virksomheter i Oslo