Tilbyder

Kulturrådet

Gå til søknaden

Søknaden

tilskuddsordning som skal bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Det kan søkes til

  • prosjekter som styrker romanifolket/taternes kultur og historie og språket romani
  • dokumentasjon og formidling av kunnskap om romanifolket/taternes situasjon
  • holdningsskapende arbeid

Verdt å merke seg

  • privatpersoner med tilknytning til romanifolket/taterne kan søke.
  • søker må holde til og har sitt virke i Norge.
  • på kulturdirektoratets side finnes det opptak av opptak av veiledningsmøte for denne ordningen.