← Alle tilskuddsordninger

Bykunstnerstipendet

Tilbyder

Trondheim kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Trondheim kommunes bykunstnerstipend er på 250.000 kroner og kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere.

Det kan søkes til

  • stipendet skal gi gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Trondheim med anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode

Verdt å merke seg

  • stipendet kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere
  • det forutsettes at søkere dokumenterer et høyt profesjonelt nivå innenfor sitt uttrykk
  • det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret i Trondheim, og at de har sin faste arbeidsplass i byen