Barentssekretaritet har flere støtteordninger for å stimulere til samarbeid mellom kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen, og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur.

Det kan søkes til

  • nye norsk-russiske samarbeidsprosjekt som kan være med på å styrke det grenseoverskridende arbeidet med profesjonell kunst og kultur i Barentsregionen
  • bilaterale (norsk-russiske) og multilaterale (flernasjonale) prosjekter og aktiviteter som omfatter deltagelse av aktører fra Barentsregionen

Verdt å merke seg

  • det finnes tre ulike ordninger; BarentsKult for profesjonelle kunstnere og kulturaktører, Ungdomsprogrammet og generell prosjektstøtte
  • både privatpersoner, organisasjoner og offentlige institusjoner kan søke
  • søker må være bosatt i Nord-Norge, altså enten Nordland, Troms eller Finnmark fylke
  • du må ha blitt enig om et samarbeid med en russisk parter som er bosatt i en av de fem regionene i russisk del av Barentsregionen
  • et prosjekt kan få dekket inntil 70 % av kostnadene
  • prosjektene som støttes over programmet skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene
  • det anbefales at man tar kontakt med Barentssekretariatet før søknad sendes inn
  • BarentsKult har to frister i året: 1. februar og 1. september. For de andre ordningene er det løpende søknadsfrist