Tilbyder

Norsk viseforum

Gå til søknaden

Søk her

Norsk viseforums artiststipend skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen, og skal gå til en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan sanglyrikken er aktuell i dag.

Det kan søkes til

  • produksjon eller formidling av egen musikk
  • minimum tre konserter booket og promotert av Norsk viseforum
  • oppfølging fra erfaren mentor (i samarbeid med Musikkontoret Møst)

Verdt å merke seg

  • du må lage egen musikk, med fokus på norsk tekst
  • du må være under 35 år (søker du for en gruppe, holder det at flesteparten av medlemmene er under 35 år)
  • i søknaden må du fortelle hva du vil bruke pengene på, og hvordan dette vil hjelpe ditt prosjekt
  • du må være medlem i Norsk viseforum for å kunne søke på artiststipendet. Les mer på søknadslenken