Tilbyder

Telemark fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For utviklingen av helårsarrangører i Telemark

Det kan søkes til

  • Kan søkes av profesjonelle arrangører med et helårsprogram
  • Programmet må bidra til mangfold og nyskaping

Verdt å merke seg

  • Arrangører som mottar arrangørstøtte eller driftsstøtte fra Kulturrådet prioriteres
  • Det kan søkes støtte for 1-3 år
  • Ordningen lyses ut en gang i åre