Tilbyder

Vestfold fylke

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Arrangørstøtte for helårsarrangører

Det kan søkes til

  • Kan søkes av profesjonelle arrangører med et helårsprogram

Verdt å merke seg

  • Programmet må bidra til mangfold og nyskaping
  • Arrangører som mottar arrangørstøtte eller driftsstøtte fra Kulturrådet prioriteres
  • Det kan søkes støtte for 1-3 år