Tilbyder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Arrangørstøtte for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det kan søkes til

  • konserter

Verdt å merke seg

  • profesjonelle arrangører med helårsprogram kan søke
  • programmet må bidra til mangfold og nyskaping
  • arrangører som mottar arrangørstøtte eller driftsstøtte fra Kulturrådet prioriteres
  • det kan søke støtte for ett til tre år, og ordningen lyses kun ut én gang i året