← Alle tilskuddsordninger

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Tilbyder

Jevnaker kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Ordning for tilskudd eller underskuddsgaranti for kulturarrangementer i Jevnaker kommune.

Det kan søkes til

  • tilskudd til kulturarrangementer (blant annet konserter)
  • underskuddsgaranti

Verdt å merke seg

  • prioriterte målgrupper er barn og unge, personer med funksjonsnedsettelse og minoritetsgrupper
  • rusfrie arrangementer prioriteres, og kan søke om inntil 1/3 av totale kostnader
  • arrangementer med alkoholservering kan søke om underskuddsgaranti inntil 1/3 av netto underskudd, begrenset oppad til 10.000 kroner
  • Søknadsfrist er én måned før gjennomføring