Tilbyder

Ål kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Organisasjonar, institusjonar og personar i Ål kommune kan få tilskot til å utvikle og realisere kultur- og idrettsarrangement.

Det kan søkes til

  • lokale arrangement som har stor marknadsføringsverdi for Ål

Verdt å merke seg

  • det blir ikkje gjeve tilskot til lands- og fylkesorganisasjonar
  • det kan og løyvast tilskot til eksterne arrangørar som ynskjer å ha eit arrangement i Ål
  • tilskot kan løyvast til alle typar utgifter i samband med arrangementet
  • arrangement som primært har som oppgåve å ta vare på medlemene sine yrkes- og eller økonomiske interesser og organisasjonar som ikkje er opne for alle, kan ikkje rekne med å få tilskot
  • reine kommersielle tiltak har ikkje rett på tilskot