Tilbyder

Telemark fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

  • Kan søkes av kulturaktører, institusjoner og kommuner
  • Gjelder enkeltarrangement av høy kunstnerisk kvalitet
  • Arrangementet kan ikke inngå i en festival

Verdt å merke seg

  • Prioriterer arrangementer med et regionalt nedslagsfelt
  • 1-årig ordning