Tilbyder

Ringerike kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskuddet skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes innbyggere. Det gis støtte til åpne kulturarrangementer og kunstprosjekter.

Det kan søkes til

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur

Verdt å merke seg

  • tilskudd i størrelsesorden 2.000 til 15.000 kroner
  • det må søkes senest fire uker før gjennomføring av arrangementet
  • det gis ikke tilskudd til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsmål