Tilbyder

Vestfold fylke

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For kulturaktører, institusjoner og kommuner som skal gjennomføre enkeltarrangement.

Det kan søkes til

  • Enkeltstående arrangementer av høy kunstnerisk kvalitet

Verdt å merke seg

  • Arrangementet kan ikke inngå i en festival
  • Prioriterer arrangementer med et regionalt nedslagsfelt
  • 1-årig ordning