Tilbyder

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Mer informasjon

Fondet har som formål å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter.

Det kan søkes til

  • stipend
  • lån av strykeinstrumenter

Verdt å merke seg

  • beregnet på unge musikere
  • søknadsperiode mellom 1. januar og 31. mars hvert år
  • prosjekt og formål det søkes til bør være forenlig med fondets eget formål