Tilbyder

Drangedal kommune

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Alle lag og foreninger tilhørende kulturfeltet i Drangedal kommune kan søke tilskudd til aktivitet.

Det kan søkes til

  • kulturaktiviteter (konserter, kurs, arrangementer)

Verdt å merke seg

  • ordningen skal stimulere til aktivitet og i størst mulig grad utadretta virksomhet blant frivillige organisasjoner
  • tilskudd utbetales i etterkant av tiltakets gjennomføring
  • det kan støttes med inntil 7.000 kroner per enkeltaktivitet