Tilbyder

Agder Fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Agderstipendet tildeles en skapende og utøvende kunstner med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner.

Det kan søkes til

  • Fylkeskommunen deler ut ett Agderstipend på kr 250 000 hvert år.

  • Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på Agderstipendet.

Verdt å merke seg

  • Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
  • Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader