Kursserie i søknadsskriving:

Bli skikkelig god på søknader!

Av Marte Gravem Isaksen

| 27. september, 2022
Bli skikkelig god på søknader

Høsten 2022 inviterer kompetansesentrene i Agder til et kurs i søknadsskriving.

Høsten 2022 inviterer kompetansesentrene i Agder til et kurs i søknadsskriving.

Kurset arrangeres over fire ettermiddager på KICK Scene i oktober, 19.-20. okt. og 26.-27. okt. fra kl.17-20.

Kursholder er Linda Cecilie Furulund, gründer av Kunstgjødsel.

Målet med kurset, er at alle deltakerne skal få «svart belte» i søknadsskriving, og at flere kan leve av kunsten sin i Agder. Det legges opp til to kursdager, deretter en ukes pause og så to nye kursdager.

Kurset er laget med tanke på å gi deltakerne innsikt og forståelse av hvordan utforme og skrive en best mulig søknad innen sitt fagfelt. Inkludert i kurset følger et eget arbeidshefte, som passer for kunstnere og kulturbedrifter innenfor kulturarv, musikk, design, scenekunst, film, visuell kunst og litteratur.

Kurset er gratis og påmelding gjelder for alle fire samlingene. Kurset er lagt opp som et praktisk verksted, hvor du jobber med ditt eget prosjekt.

Arrangeres av Musikkontoret Sørf, Sørnorsk Filmsenter, Agder kunstsenter og Forfattersentrum.

Program

Skriv noen setninger om hvorfor denne personen fortjener Årets Eldsjel-prisen.

Dersom du har det

Om Kunstgjødsel:


Linda Cecilie Furulund er Cand. Philol. i kultur og gründer av Kunstgjødsel.

Kunstgjødsel er det kulturbyrå som i snart 21 år har spisset seg på å finne penger og bidra til søknadsjubel for kunstnere og kulturvirksomheter.

Hvert år veileder byrået over 100 ulike kunstnere og kulturprosjekter og tilbyr kurs m.m. innenfor tematikken kunstnerøkonomi.

Furulund kom med sin første bok, og er nå medlem av NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening): "Søknadsjubel - Hvordan leve av kunsten", 1. november 2021. Og, dernest en egen arbeidsbok 20. januar 2022.