Spilleromkonferansen 2024

Sted Kulturhuset, Oslo
Dato og tid 30. mai 2024, 17:30
Påmelding Meld deg på her
2banner Spilleromkonferansen

De siste årene har kulturlivet fått smake på det nye klimaet. Ekstremnedbør, flommer, skred og skogbranner har i økende grad blitt en trussel for gjennomføring av arrangementer.

Samtidig fører globale endringer, politiske strømninger og dyrtid til at også det kulturpolitiske klimaet endrer seg.

Hva er kunstens spillerom?

Hvordan kan kunstnere, arrangører og publikum tilpasse seg den nye virkeligheten? Hva er kunstens spillerom, og kan feltet, i samarbeid med andre sektorer, legge bedre til rette for et sterkt, rikt og tilgjengelig kulturliv i fremtiden? Kan vi bruke effektene av klimakrisen som motivasjon til et raskere grønt skifte, både i det indre i det ytre?

Gjennom samtaler, faglige utspill og musikalske innspill, skal kjente og aktuelle navn fra kulturen og andre sektorer forsøke å svare på spørsmålene, løfte vårt kunnskapsnivå og inspirere til et innovativt og bærekraftig kulturfelt.

Medvirkende

Daniela Reyes, Hilma Nikolaisen, Bjørn Samset, Idar Kreutzer, Even Aleksander Hagen (statssekretær KUD), Luis Fernando Amaya/NMH, Virke, Mia Frogner (Øyafestivalen), Marte Wulff og Einar Flaa. Flere navn og program TBA.

Konferansen arrangeres av: Spillerommet i samarbeid med Creo, Virke, NOPA, GramArt og Øyafestivalen, og er støttet av Kulturrådet.

Billetter: Velg mellom fribillett (gratis) og støttespillerbillett (210,-)