Webinar:

Ingen musikk på en død klode

Sted
Dato og tid 28. mai 2024, 12:00
INGEN MUSIKK PÅ DØD KLODE 1

Musikkontoret Øks med kompetanseløft: Ingen musikk på en død klode Som en del av arbeidet med Grønn Festival, inviterer Musikkontoret Øks til gratis faglig påfyll for hele musikkfeltet. Gjennom et webinar før sommeren og et seminar i oktober, vil vi samle musikere, arrangører og andre kulturaktører. Målet er å bli inspirert, lære av hverandre og få en felles forståelse av musikkens viktige innflytelse på både vår samtid og fremtid.

Innholdet i kompetanseprogrammet er todelt:

Skape varig endring sammen:

Oppmuntre til diskusjon og legge til rette for samarbeid i musikkfeltet for å skape varige og mer bærekraftige endringer i egen drift og egne lokalsamfunn.

Musikk som motivasjon:

Hvordan kan vi bruke musikkens og musikkfeltets enorme påvirkningskraft til å motivere til samtaler om klimakrisen - og løsningene på den?

Det faglige innholdet er inspirert av internasjonale bransjeaktører som Music Declares Emergency, Climate Live, Earthpercent og Julie's Bicycle.

Kompetanseprogrammet vil bli ledet av Julie Forchhammer fra Klimakultur. Webinaret varer ca 1 time, og det er gratis å delta.

Lenke til deltakelse blir sendt til alle påmeldte dagen før webinaret.