Dialogmøte om Kulturrådets tilskottsordningar på musikkfeltet

Sted USF Verftet, Bergen
Dato og tid 23. mai 2024, 12:00
Påmelding Meld deg på her
Facebook event

Kulturrådet og musikkutvala har gleda av å invitera aktørane i musikkfeltet til eit ope innspelsmøte i Bergen om tilskotsordningane til Kulturrådet for det frie musikkfeltet i Noreg.

Møtet finn stad torsdag 23. mai klokka 12.00 til 16.00 på Sardinen på USF Verftet, medan to store festivalar opnar i Bergen.

Det vert fysisk oppmøte for alle som ynskjer å vera til stades og bidra i samtalen. Det er òg mogleg å sjå møtet digitalt (sjå sak og program nedanfor).

Formålet er å samla musikarar, artistar, komponistar, arrangørar, festivalar, organisasjonar og musikksenter til diskusjon og innspel for å klargjera og vurdera dei statlege verkemidla for musikk i det frie feltet.

Me startar møtet med ein velkomst frå medlemmer av Kulturrådet, Ivar Vogt og Nasra Ali Omar. Dei er også leiarar av kvart sitt musikkutval, høvesvis arrangør- og festivalutvalet og musikkutvalet for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak. Leiar for musikkutvalet for turné og ensemble, Gro Bergrabb, og leiar av utvalet for innspelings- og publiseringstilskot, Jan Bang, deltek òg. Leiar av NOU musikkutvalet, Sigrid Røyseng vil også kort presentera rolla og mandatet deira. Deretter blir det lagt opp til to paneldebattar: éin om tilskotsordningane for produksjon og framføring av musikk, og éin om tilskotsordningane for arrangørar og festivalar. I siste del av innspelsmøtet vil musikkutvalet stilla ein del spørsmål i ein paneldebatt.

Program

Her finn du sak om seminaret og det førebelse programmet: Dialogmøte om tilskuddsordninger for musikkfeltet

Møtet er gratis. Det vert servert drikke, frukt og bakverk i ei pause midt i programmet. Me håpar du vil melda deg på arrangementet ved å følgja denne lenkja: