Tilbyder

Festspillene i Nord-Norge

Gå til søknaden

Søk her

Festspillene i Nord-Norge har i over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

Det kan søkes til:

  • Ordninger er åpen for alle disipliner, inkludert musikk.
  • Stipendet skal dekke alle utgifter til utvikling og avvikling av produksjonen; preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av visnings lokale, reise, transport, opphold, diett, forsikring etc.

Verdt å merke seg:

  • Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år.
  • Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge og søkere som bor og virker i landsdelen vil prioriteres. Prosjektet må ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år (2024).