Tilbyder

Viken fylkeskommune

Gå til søknaden

mer info

Ordningen skal bidra til at unge skal involveres i å skape, forme eller være rådgivende i et prosjekt

Det kan søkes til

  • honorar til programmerings-/arrangørgrupper
  • kostnader til gjennomføring av medvirkningsprosesser
  • arrangementskostnader som medvirkningsprosessene leder opp mot.
  • kompetansehevingstilstak for både søker og målgruppe for aktivitetene.

Verdt å merke seg