Tilbyder

Viken fylkeskommune

Gå til søknaden

mer info

Ordningen skal gjøre det enklere å lykkes med arrangement for de mellom 13 og 21 år i Viken.

Det kan søkes til

  • rabatterte billetter/deltakeravgifter
  • dekke utgifter ved arrangement, som feks markedsføring, leie av lokaler eller honorar
  • brukerundersøkelser e.l.

Verdt å merke seg

  • arrangement kan også være kurs og verksteder
  • alle tilskudd skal resultere i en oppføring i Bizzy appen (bizzy.no)
  • tilskuddsnivå: 5000 - 100.000kr