Tilbyder

Viken fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak.

Det kan søkes om

  • både generelle festivaltilskudd og støtte til spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival

Verdt å merke seg

  • det gis ettårig, treårig eller flerårig støtte
  • festivalen må vare i minst to dager
  • det forutsettes at festivalen også har tilskudd fra enten Kulturrådet, egen kommune eller andre private aktører
  • utfyllende prosjektbeskrivelse og budsjett må legges ved
  • det kan søkes om inntil 50% av totale kostnader