Tilbyder

Viken fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Mer info om ordningen

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak.

Det kan søkes om

  • både generelle festivaltilskudd og støtte til spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival for 2024.

Verdt å merke seg

  • ordningen vil gjelde for nye Akershus, Buskerud og Østfold
  • festivalen må vare i minst to dager
  • utfyllende prosjektbeskrivelse og budsjett må legges ved
  • det kan søkes om inntil 50% av totale kostnader