Tilbyder

Viken fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskudd for forberedende prosjekter med sikte på å nå opp i konkurransen om tilskudd fra internasjonale finansieringsordninger. Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler.

Det kan søkes til

  • forprosjekter for å utvikle idéer og finne internasjonale samarbeidspartnere
  • nettverksarbeid
  • reisestøtte

Verdt å merke seg

  • kommuner, offentlige og private aktører i Viken fylke kan søke
  • dersom et aksjeselskap står bak søknaden stilles det krav om at selskapet har en ideell formålsparagraf