Tilbyder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Reisestøtte til deltagelse på internasjonale arenaer som utstillinger, festivaler og lignende

Det kan søkes til

  • reisestøtte til deltagelse på internasjonale arenaer som utstillinger, festivaler og lignende for profesjonelle kunstnere

Verdt å merke seg

  • det må vises til skriftlig avtale om deltagelse
  • ordningen retter seg ikke mot filmkunstnere som kan søke Sørnorsk Filmsenter
  • maksimalt søknadsbeløp 20.000 kroner