Tilbyder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Reisestøtte til deltagelse på internasjonale arenaer som utstillinger, festivaler og lignende

Det kan søkes til

  • Reisestøtte til deltagelse på internasjonale arenaer som utstillinger, festivaler og lignende for profesjonelle kunstnere.

Verdt å merke seg

  • Det må vises til skriftlig avtale om deltagelse
  • Ordningen retter seg ikke mot filmkunstnere, som kan søke Sørnorsk Filmsenter
  • Maks søknadsbeløp 20 000 kroner