Tilbyder

Viken fylkeskommune

For pilotprosjekter med unge i Viken som målgruppe

Det kan søkes til

  • utforskende prosjekter, med mål om å få fram unge talenter, nye publikummere eller nye samarbeid
  • dekning av de fleste typer kostnader i prosjektet, så lenge det ikke er ordinær drift eller lukkede/ekskluderende prosjekter

verdt å merke seg

  • må være i samarbeid med andre i regionen som også har unge som målgruppe
  • unge (13 - 30 år) må være involvert i utvikling og søknadsskriving
  • tilskuddsnivå: 50.000 - 300.000 kr (opptil 75% av totale kostnader)
  • sjekk målsetninger under «ung kultur, talentutvikling og publikumsutvikling» i Vikens temastrategi - treffer du på dette, så treffer du på ordningen!