Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Ta et endelig farvel med engangsbatteriene i 2022!

Det kan søkes til

  • komplett oppsett for oppladbare batterier

Verdt å merke seg

  • tilskuddsramme på maks 5.000 kroner
  • ingen krav til egenandel
  • svar innen ca. én måned
  • midlertidig ordning i 2022