Tilbyder

Nordnorsk jazzsenter

Gå til søknaden

NNJS - OmRizz

NNJS har satt av en ekstra pott på en halv million kroner i 2022 til kortreist jazz, for å styrke og synliggjøre landsdelens aktive jazzmiljø. Midlene skal utelukkende brukes på band og utøvende jazzmusikere som er bosatt i Nord-Norge.

Det kan søkes til

  • Lokale jazzturnéer i Nord-Norge
  • Både etablerte band og nye prosjekter, som vil skape noe i sitt nærområde/distrikt

Verdt å merke seg

  • NNJS vektlegger grønne turneer – miljø og bærekraft, kjønnsbalanse og nye målgrupper (f.eks barn, unge og eldre)
  • Turnéen må gjennomføres innen høsten 2022
  • Det kan søkes inntil kr 100.000