Tilbyder

Musikkforleggerne

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Musikkforleggernes ordning for mindre prosjekter.

Det kan søkes til

  • reise til bransjefestivaler/konferanser
  • digitale samarbeidsprosjekter

Verdt å merke seg

  • maksimalt tilskudd er 15.000 kroner
  • søker må være musikkforlag med TONO-forvaltning