Tilbyder

Norsk musikkråd

Gå til søknaden

Mer info

Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd for å kunne etablere kontakt, skape muligheter for deltakelse og bidra til at flyktninger fra Ukraina kan delta i musikk- og kulturaktiviteter.

Det kan søkes til

  • introduksjonsaktiviteter i lokalsamfunn
  • rekruttering og aktiviteter som bidrar til deltagelse
  • lokale kulturkvelder for og med ukrainske flyktinger

Verdt å merke seg

  • midler vil blant annet bli prioritert til utstyr på individnivå dersom dette er en forutsetning for å delta i aktivitet
  • Norsk musikkråd saksbehandler søknader løpende, men siste frist for å sende inn søknad på denne ordningen per nå er 31.12.2022